Jij kunt niet zondigen tegen de heilige Geest

Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Romeinen 8:16 (NBG ’51)

Sommige mensen hebben gehoord dat je kunt zondigen tegen de heilige Geest. Jezus zegt dat inderdaad tegen een paar godsdienstige leiders (Mat. 12:24-37). Kun je dat? Wat betekent zondigen tegen de heilige Geest? Dat is Jezus afwijzen. Het kruis negeren. Aan zijn dood en opstanding voorbijgaan. Zijn redding laten liggen. Je niet bekeren. Dan maak je geen gebruik van de vergeving en de erfenis waar Gods Geest je juist van wil overtuigen. Wie het getuigenis van de heilige Geest dwarszit en ontkent kan geen vergeving ontvangen, zegt Jezus (Mat. 12:32). De heilige Geest wijst namelijk altijd op Jezus en zijn volbrachte werk. Hij bevestigt de waarheid dat dankzij Jezus elke aanklacht over ons ongeldig is verklaard. We worden niet meer veroordeeld. Maar heb je Jezus afgewezen, dan heb je dus ook het getuigenis van de heilige Geest over Jezus afgewezen, en blijft het oordeel staan.

‘Wie de Geest lastert, kan niet worden vergeven’ (Mat. 12:31).

Geloof je niet in Jezus, dan zondig je tegen de heilige Geest. Maar het tegendeel is ook waar. Heb je Jezus aanvaard, dan kun je niet meer zondigen tegen de heilige Geest. Integendeel, dan bevestigt Hij juist het werk van Jezus in jou: Hij heeft je vergeven, jij bent Gods geliefde kind geworden, Hij is en blijft voor eeuwig jouw hemelse Vader. Jezus benadrukt niet voor niets dat Gods Geest niet meer van je zal wijken, maar tot in eeuwigheid bij je zal zijn (Joh. 14:16-17).

U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’ (Rom. 8:15).

Johannes 16