Gods leiding door zijn Geest

U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u.

Romeinen 8:9

Er is geen enkele reden om onzeker te zijn over Gods leiding. Daar heeft God zijn Geest voor gegeven. Hij gaat voor je uit. Hoe merk je dat? Door de vrede en de blijdschap die in je opkomen als je een richting inslaat. Gods Geest uit zich altijd met vrede en vreugde. Hij bevestigt ook voortdurend Gods gerechtigheid: jij bent gekwalificeerd als Gods kind, zijn Zoon, zijn erfgenaam op aarde. In dat besef leidt Hij je.

Het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest (Rom. 14:17).

Gods Geest stemt zijn eigenschappen en gaven piekfijn af op jou, zodat je zijn leiding gaat herkennen in alles wat je onderneemt. Hij is een onzichtbare vriend die je voortdurend bemoedigt. Zijn gerechtigheid is Gods kompas in jouw hart, dat altijd afgesteld staat op Jezus. Zijn vrede is als de wind die je zachtjes in de rug blaast. Zijn vreugde is Gods glimlach op jouw leven, Gods zon op jouw pad.

En als het weleens misgaat? Geen nood. Jouw misstappen zijn geen reden voor de heilige Geest om je te verlaten. Integendeel, Hij gebruikt ze om je te zeggen dat alles wat er mis ging door Jezus opgevangen werd, dat je nog steeds rechtvaardig bent in Hem en opnieuw door Hem geleid mag worden uit je problemen.

God heeft er zin in om je te leiden. Vandaar dat zijn leiding altijd gerechtigheid, vrede en vreugde losmaakt.

Johannes 16