Beproefd leiderschap

Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij.

Numeri 12:3

Aan de aanstelling van Mozes ging een lange geschiedenis vooraf. Het hart van een leider wordt dan ook gevormd door God. Toen Mozes zelf dacht dat hij een leider was, sloeg hij er met zijn vuist op los (Ex. 2:12). Maar toen God hem aanstelde, kon hij veranderen in de meest zachtmoedige man op aarde.

Nu was Mozes een zeer bescheiden man – niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij (Num. 12:3).

Een goede leider kent zichzelf. Hij weet waar hij vandaan komt en kent zijn beperkingen. God koos Paulus, want Paulus betekent ‘klein’. Hij noemde zichzelf de minste van alle apostelen

Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben (1 Kor. 15:8-10).

Een goede leider heeft dus een realistische kijk op zichzelf, maar ook een scherpe geloofskijk op Jezus. Want juist als jij je beperkingen ziet, kan Hij die vullen met zijn volheid.

Wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf (Filip. 3:3).

Omdat een goede leider weet hoezeer hijzelf en wij allemaal tekortschieten, zal hij je daarom altijd op Jezus wijzen. Jezus is Gods voorziening. Hij is ons zondoffer, brandoffer, reukoffer – kortom, ons genoeg.

Maar in de woestijn brachten Nadab en Abihu vreemd vuur naar het altaar. Helaas vielen ze met hun leiderschap door de mand, omdat ze andere zaken inbrachten dan waar God in had voorzien (Lev. 10:1-3).