Leiders met Gods vaderhart

U weet dat we voor ieder van u waren als een vader voor zijn kinderen.

1 Tessalonicenzen 2:11

Leiders naar Gods hart kun je typeren als vol van Gods Geest, vernieuwd in hun denken, krachtig in Jezus, nederig in de omgang. Maar achter hun optreden gaat een dieper, rijker, vruchtbaarder geheim schuil. In hun binnenste klopt Gods vaderhart.

Door de eeuwen heen gaat het verlangen van generaties uit naar vaderliefde: mannen die een jongere generatie kunnen dienen, vrijmaken en bevestigen. Dat verlangen wordt in de gemeente van Jezus door Gods Geest vervuld.

Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen (Mal. 3:24, 4:6, NBG ’51).

Jezus liet zien wie God als Vader is (Joh. 14:7). God wil zijn vaderschap via Jezus in zijn discipelen reproduceren. Discipelen van Jezus zijn als vaders die vrucht dragen: die leven genereren.

‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht’ (Joh. 15:16).

Van zulke vaders wordt de Vader blij.

‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn’ (Joh. 15:8).

Jezus gaf zijn volgelingen de opdracht om overal discipelen te maken (Mat. 28:19). Discipelen maken is vaderschap uitoefenen. Het is het leven van Jezus doorgeven, als een vader zorg dragen voor het jonge leven in de gemeente en hen tot een zelfstandig, volwassen leven met Jezus brengen.