Geïnspireerd leiderschap

Aan hen zullen we deze taak opdragen.

Handelingen 6:3

Leiderschap heeft een centrale plaats in de Bijbel. Telkens weer zie je dat God leiders aanstelt: Mozes, Jozua, Gideon, David, Petrus, Paulus … Het past helemaal in Gods plan dat er mensen zijn die voorgaan en mensen die volgen. Niet dat de een belangrijker is dan de ander. Nee, maar iedereen heeft wel behoefte aan voeding, veiligheid, duidelijkheid, richting. Daar worden leiders voor aangewezen.

De gemeente van Jezus wordt op verschillende manieren uitgebeeld. In al die voorbeelden zie je leiderschap aanwezig. Een kudde heeft bijvoorbeeld een herder nodig. Die gaat voorop, beschermt, zorgt voor goed voedsel (Hand. 20:28). En een huis heeft een bouwkundige nodig. Die kiest de grond uit, maakt de bouwtekening, brengt het fundament aan (1 Kor. 3:10).

In het leiderschap van de gemeente gaat het per definitie over gedelegeerd leiderschap. Omdat Jezus altijd en overal nummer één is. Hij is de Goede Herder, de Hoeksteen, het Hoofd. Leiders oefenen daarom gezag uit namens Hem. Ze zijn daar ook altijd op aan te spreken.

Dit leiderschap is om die reden ook altijd geïnspireerd leiderschap. Je hebt de heilige Geest nodig om je taak uit te oefenen. Met zijn gaven en vrucht. Dat was bij de leiders naast Mozes al te merken. Die gingen spontaan profeteren. Een unieke gebeurtenis, omdat de heilige Geest in die tijd nog niet vrijuit beschikbaar was. Maar Mozes voorzag dat dit ooit zou gebeuren.

‘Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’ (Num. 11:29).

In het leiderschap van de gemeente van Jezus vandaag de dag gaat het er dus om dat de heilige Geest zichtbaar is.

‘Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen’ (Hand. 6:3).