Bevrijde liefde

‘Zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb.’

Johannes 14:31

Jezus zegt hier in de bovenzaal iets opmerkelijks. Vaak heeft Hij benadrukt dat de Vader Hem liefheeft. Maar nu zegt Hij dat Hij de Vader liefheeft. Het is de enige keer in de Bijbel dat je Hem dat hoort zeggen.
Meerdere keren heeft Jezus verklaard hoe intiem Hij verbonden is met zijn Vader (Joh. 10:30). Hij doet niets zonder Hem (Joh. 5:19). Hij is in Hem (Joh. 10:38). Telkens heeft Hij ook gezegd dat zijn Vaders liefde naar Hem uitgaat (Joh. 3:35, 5:20, 10:27). Waarom dan maar één keer dat Hij ook van de Vader houdt?

Omdat de Bijbel voor ons geschreven is. Ter wille van ons is Jezus zuinig om te zeggen hoeveel Hij van de Vader houdt. Want God wil dat we er allereerst van doordrongen zullen zijn hoeveel Hij van ons houdt. Dat moet benadrukt worden, vaak herhaald, opnieuw en opnieuw. Zodat het op den duur als een lofzang uit jouw mond klinkt.

‘U houdt van mij, U houdt van mij, U houdt van mij.’

We zitten vast in voorwaardelijke liefde. God wil ons daar compleet vrij van maken. Dat doet Hij door te blijven herhalen hoeveel Hij van je houdt. Want hoe lang duurt het voordat je helemaal vrij bent van het idee dat God alleen maar van je kan houden wanneer je zijn liefde opwekt door goed je best te doen? Dat je vrij bent van de leugen dat je Hem eerst moet gehoorzamen voordat Hij tevreden met je kan zijn? Vrij van de gedachte dat het van jou afhangt? Pas dan ben je vrij om te zeggen: ‘Ik hou van U’.

Johannes 14