Shalom, shalom!

‘Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt.’

Jesaja 54:10

Jezus biedt ons zijn vrede aan (Joh. 14:27, 16:33). Die vrede is het resultaat van de gerechtigheid die Hij voor ons verworven heeft aan het kruis: jij bent compleet goedgekeurd. Het is een vrede die voortkomt uit vergeving. Er blijft geen spoortje schuld in achter, geen enkele angst voor veroordeling. In plaats daarvan is er totale aanvaarding, complete ontspanning ook. Zelfs elke gedachte aan strijd is uitgesloten, omdat Jezus alles heeft volbracht.

Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd (Jes. 32:17).

De vrede van Jezus is niet alleen de afwezigheid van strijd, maar ook de aanwezigheid van liefde. Je weet in zijn vrede hoe gewild, geliefd en bevoorrecht je bent. Die vrede brengt inderdaad ook allerlei voordelen mee. Daarin gaat het je goed, zodat voorspoed je deel is.

De vrede die Jezus je biedt wordt tot uitdrukking gebracht in het prachtige Hebreeuwse woord ‘shalom’. Dat woord betekent ‘volledigheid’: volledige harmonie met jezelf en je omgeving. Het houdt dan ook gezondheid in, een leven zonder zorgen, zonder tegenspoed of rampen. Shalom drukt welzijn uit, een leven in veiligheid en vertrouwen. Shalom ontvang je van God als een onverdiende gunst die jouw leven doordrenkt.

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren (Filip. 4:6-7).

Gods shalom komt bij je binnen als je Hem leert betrekken in alle dingen door Hem voor alles te bedanken.

Johannes 14