Maak je nooit ongerust

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.’

Johannes 14:27

Jezus is subliem in het bemoedigen. Sta je er open voor? Wil je in je moeite, je zorgen, je twijfels luisteren?
Aan de vooravond van het meest dramatische moment in de geschiedenis stelt Jezus zijn volgelingen voortdurend gerust door hun aandacht te richten op zichzelf en op zijn eenheid met God. Zo bouwt Hij vertrouwen op: door hun te wijzen op God en op zichzelf.

‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij’ (Joh. 14:1).

Wat sterkt de discipelen concreet in hun vertrouwen? Jezus laat hun zien dat ze niet op zichzelf aangewezen zijn, maar dat ze altijd thuis zullen zijn bij de Vader. Hij benadrukt ook dat Hij hen nooit alleen zal laten, omdat zijn Geest altijd bij hen zal zijn. Daarom hebben ze geen enkele reden om het erbij te laten zitten.

‘Maak je niet ongerust en verlies de moed niet’ (Joh. 14:27).

Dat zegt Jezus voordat Hij zijn leven geeft. Zo brengt Hij bij zijn discipelen geloof aan.

‘Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is’ (Joh. 14:29).

Maar luister goed. Deze bemoedigingen zijn uit Jezus’ mond opgetekend omdat Hij dit nog steeds zegt, juist nu Hij alles heeft bereikt wat ons tot voordeel strekt. Daarom zijn deze woorden voor ons des te meer waar.

Jezus voorziet in onze twee meest elementaire basisbehoeften: dat we ons thuisvoelen bij onze Vader en dat we nooit alleen gelaten zullen worden. Dat schept een vrede in ons bestaan die niets en niemand anders ooit kan bieden.

In plaats je zorgen te maken kun je Hem dus maar beter bedanken, blijven bedanken.

Tip – Maak er een gewoonte van om voor alles te danken.

Johannes 14