Vraag, ontvang en wees blij

‘Vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.’

Johannes 16:24

God wil dat we vrijmoedig met Hem omgaan. Het is Vaders eer om het werk van zijn Zoon zo te bevestigen dat Hij ons geeft wat we vragen.

‘En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt’ (Joh. 14:13).

In zijn laatste woorden benadrukt Jezus voortdurend dat we Hem alles mogen vragen. Alles in zijn naam, in het besef dat we namens Hem in deze wereld optreden.

‘Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen’ (Joh. 14:14).

We zullen doen wat Jezus deed en grotere dingen nog. Omdat we met Hem verbonden zijn, in Hem. In dat vertrouwen spreken we onszelf uit. In dat geloof gebeurt er wat we zeggen.

‘Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren’ (Joh. 15:7).

Jezus blijft dat benadrukken, om ons aan te moedigen.

‘Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven’ (Joh. 15:16).

Als we van onze Vader alles ontvangen wat we vragen, zullen we ons ervan bewust zijn wie we zijn in Jezus.

‘Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven’ (Joh. 16:23).

Zo word je in je bestemming bevestigd dat je Gods kind bent, zijn gevolmachtigde op aarde. Dat geeft je ongekende voldoening.

‘Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn’ (Joh. 16:24).

Johannes 14