Grotere dingen

‘Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat.’

Johannes 14:12

We zullen meer doen dan Jezus. Grotere dingen zelfs. Dat zegt Jezus in zijn laatste instructies. Omdat Jezus in zijn loopbaan op aarde sprak namens de Vader, deed die zijn werk (Joh. 14:10-11). Hetzelfde mogen wij in ons aardse bestaan verwachten.

Want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus (1 Joh. 4:17).

Wat zullen we dan doen? Welke grotere dingen? Het is leuk om daarover te fantaseren. Imposantere werken. Spectaculairdere wonderen. Meer bekeringen. Sterkere gemeenschappen. Maar die gedachtenspinsels bouwen ons geloof niet per se op. Het is beter om te beseffen waarom we meer zullen doen. En hoe.

Waarom? ‘Ik ga immers naar de Vader’, zegt Jezus (Joh. 14:12). Omdat Hij naar de Vader is gegaan en daar alles voor ons heeft klaargemaakt om hier op aarde te kunnen zijn zoals Hij, zullen we doen wat Hij deed en meer nog. We zullen dat doen omdat we zijn kinderen zijn, zijn vertegenwoordigers op aarde. We zijn immers vol van zijn Geest.

Waarom dus? Omdat Hij zoveel in ons ziet dat Hij ons zijn Geest heeft gegeven.

Hoe? In Genesis zweefde de Geest van God boven het water. Toen God ging spreken deed de Geest vervolgens wat God wilde (Gen. 1:1-3). In Handelingen werd de heilige Geest op zijn kinderen uitgestort en kwam Hij in hen wonen. Toen ze gingen spreken kwam de Geest in beweging met wonderen en tekenen (Hand. 2:1-4, 16-21).

Hoe dus? Als wij spreken gaat Gods Geest handelen.

We hebben nog niet gezien dat we meer doen dan Jezus – maar we zullen het meemaken. Omdat we geloven wie we zijn zullen we ook zo spreken. Op dat moment zal Gods Geest handelen.

Johannes 14