Jouw twee pleitbezorgers

‘Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.’

Johannes 14:17

Job moest in zijn ellende horen dat hij een pleitbezorger nodig had (een middelaar, voorspraak, advocaat). Toen hij dat aanvaardde, moest Satan zijn misselijkmakende invloed staken en kon God Job bovenmate zegenen (Job 33:23-26).
Intussen hebben jij en ik zelfs twee pleitbezorgers die voor ons opkomen: een in de hemel en een op aarde.
Jezus is onze pleitbezorger in de hemel. Hij garandeert met zijn aanwezigheid voor Gods aangezicht onafgebroken dat onze zonden vergeven zijn, dat we gerechtvaardigd zijn en dat alle hemelse zegeningen daarom voor ons beschikbaar zijn.

Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige (1 Joh. 2:1).

De heilige Geest is onze pleitbezorger op aarde. Hier in ons hart klinkt voortdurend Jezus’ waarheid dat onze zonden vergeven zijn, dat we gerechtvaardigd zijn en dat alle hemelse zegeningen daarom voor ons beschikbaar zijn.

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid (Joh. 14:16-17).

Jezus heeft voor ons een eeuwige verlossing verworven (Hebr. 9:12). Die is niet afhankelijk van onze zonden, omdat Jezus die aan het kruis heeft weggenomen. Jezus heeft ons daar bovenop de eeuwige aanwezigheid van zijn Geest bezorgd (Jes. 59:21, Joh. 14:16-17, 1 Joh. 2:27). Ook die is niet afhankelijk van onze zonden. Integendeel, die helpt ons juist voortdurend uit onze zonden. Daarom wordt de heilige Geest ook wel de Helper genoemd.

‘De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb’ (Joh. 14:26, WV).

Johannes 14