De Vader woont bij jou

‘Dan zullen jullie begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.’

Johannes 14:20

Het effect van Jezus’ volmaakt volbrachte werk is niet alleen merkbaar in de hemel, maar ook op aarde. Jezus is naar de hemel gegaan om onze plaats daar klaar te maken. De zonde heeft daar geen invloed meer, zodat we permanent in Gods aanwezigheid kunnen zijn. Maar dat is niet alles. Andersom is de hemel ook in ons aardse bestaan gekomen. Daar heeft Jezus vanuit de hemel voor gezorgd.
‘Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid’ (Joh. 14:16-17).

De Geest is Gods hemelse vertegenwoordiger op aarde. Zijn aanwezigheid in ons leven onderscheidt ons van de wereld. Heb je geen zicht op wat Jezus voor je heeft volbracht, dan leef je met zondebesef en angst voor veroordeling. Daar kan Gods Geest niet zijn.

‘De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet’ (Joh. 14:17).

Maar weet je dat Jezus jouw zonden op zich heeft genomen, dan weet je ook hoe de heilige Geest in elk moment van je leven aanwezig is en altijd blijft.

‘Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven’ (Joh. 14:17).

Jij maakt hier op aarde deel uit van Gods eeuwige, hemelse gezin. Omdat je dankzij Jezus bent thuisgekomen in het huis van de Vader, voelt de Vader zich nu ook met zijn Geest thuis in jou. Hoe intiem kun je zijn!

‘Mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen’ (Joh. 14:23).

Johannes 14