Bid om al het goede

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.

1 Korintiërs 1:4

God zoekt priesters: mensen die in willen staan voor anderen. Zoals Mozes instond voor zijn volk. Hij is daarin een beeld van Jezus, die de middelaar werd voor alle mensen.

Ook jij kunt voor anderen instaan. Door belangstelling te tonen, mee te leven, te bemoedigen, tijd, aandacht en hulp te geven. En door te bidden.

Hoe je dat doet? Je moet maar eens kijken hoe Paulus voor anderen bidt. Hij vraagt of al het goede van God hen mag bereiken, zodat ze Hem steeds beter zullen leren kennen.

Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden (1 Kor. 1:4).

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven (Ef. 1:17-19).

Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt (Filem. 7).

Dus hoe bid je voor anderen? Bid hem of haar al het goede van God toe!