Gekozen tot heilige, koninklijke priesters

Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters van God.

Openbaring 1:6

In het oude verbond werd je priester op grond van je geboorte. Was je vader priester, dan jij ook. Daar zat geen enkele eigen verdienste bij.

In het nieuwe verbond zijn wij ook priesters op grond van onze geboorte. We zijn opnieuw geboren. God heeft ons gewild. Daarom heten we ‘een uitverkoren geslacht’.

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht (1 Petr. 2:9).

We zijn ook ‘koninklijke priesters’. Dat is anders dan de priesters uit het oude verbond. We zijn dan ook niet uit Aäron voortgekomen, maar uit Melchisedek. Hij kwam al als hogepriester bij Abraham, onze geloofsvader. Hij is de eeuwige koning, Jezus zelf (Hebr. 7:11).

Verder worden we een ‘heilig volk’ genoemd. Heilig – niet dankzij allerlei rituelen, maar door het volmaakt volbrachte werk van Jezus. Ieder van ons is Gods unieke bezit. En ieder van ons heeft vrij toegang tot zijn intieme aanwezigheid.

Onze missie is ‘om zijn grote daden te verkondigen’. Het straalt van ons af dat we een koninklijk en heilig geslacht van priesters zijn. Wees dus blij, wees trots op je status en geef God de eer!

Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters van God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen (Op. 1:5-6).