Bijbellezen met de bril van Jezus op

 

Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

Lucas 24:45

De eerste discipelen ontmoeten Jezus niet alleen in levenden lijve, ze ontdekken Hem tegelijkertijd in Gods boek. Hier is de messias – en daar is Hij ook. Plotseling komt de Schrift tot leven.

‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken’ (Joh. 1:45).

 

Wonderlijk dat je Jezus kunt ontmoeten in een boek? Zo heeft God het gewild. Dat je Jezus zou ontdekken in de Bijbel: in het Nieuwe Testament natuurlijk, maar juist ook in het Oude Testament, het deel dat de discipelen toen alleen nog kenden. Dat je zo Gods woord zou lezen, afgestemd op Hem.

 

Jezus heeft zichzelf in de Bijbel bij ons achtergelaten. Sinds Hij alles volbracht aan het kruis staat heel Gods boek in dat perspectief. Als je met die ogen gaat lezen, brengt Gods Geest voortdurend Jezus tevoorschijn en alles wat Hij voor ons heeft klaargemaakt. Je ontmoet Hem in het Nieuwe Testament tijdens zijn aardse optreden, waarin Hij mensen voorbereidt op het nieuwe verbond. Je ziet Hem in in de brieven, die terugkijken op het effect van zijn volmaakt volbrachte werk aan het kruis en wat dat betekent voor ons nu. Maar je komt Hem ook al tegen in het Oude Testament, in profetieën, typebeelden, oordelen die Hij op zich genomen heeft, en al Gods beloften die Hij vanaf het kruis dankzij Jezus voor jou en mij beschikbaar heeft gesteld.

God heeft ons een geweldige voorziening gegeven om Jezus te kennen, met Hem op te trekken, Hem te bewonderen en nog veel meer van Hem te verwachten. Zet daarom de bril van Jezus op als je de Bijbel leest.

Johannes 1:35-51