Voor iedereen

 

Hij handelt zonder aanzien des persoons.

Deuteronomium 10:17

De Schrift gaat spreken als de eerste discipelen Jezus ontdekken. Filippus wil Natanaël ermee overtuigen.

‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret’ (Joh. 1:45).

Maar Natanaël is sceptisch: ‘Uit Nazaret? Kan daar iets goeds vandaan komen?’ Voor de Joden draaide immers alles om Jeruzalem, niet om zo’n dorp in Galilea. Maar als Filippus zegt dat Natanaël moet komen kijken, gaat hij toch mee.

 

‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog,’ zegt Jezus als Natanaël op Hem afstapt. ‘Waar kent u mij van?’ vraagt Natanaël. Jezus zegt dat Hij hem al had zien zitten in de schaduw van een vijgeboom, voordat Filippus hem riep. Natanaël is verbaasd. Jezus kent hem en doorziet hem, maar wijst hem ondanks zijn kritische houding niet af. Integendeel, Hij ziet hem zitten!

‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’

Tijdens dit korte contact wordt Natanaël door Jezus gegrepen. Net als eerder Johannes de Doper, belijdt hij dat Jezus de Zoon van God is, en ook zijn koning (Joh. 1:44-50).

Wat een verschillende ontmoetingen met Jezus worden er in die eerste dagen van Jezus’ openbare optreden geschetst. Je ziet Johannes en Andreas zelf op Jezus afstappen. Simon Petrus wordt er door zijn broer Andreas bijgesleept. Jezus zoekt zelf Filippus op. En Natanaël krijgt van Filippus een duwtje in de rug.

Jezus staat dan ook open voor alle soorten mensen, om zijn leven met iedereen te delen. Hij is voor iedereen beschikbaar. Voor impulsieve mensen, praatjesmakers, botterikken, stille figuren, kritische personen. Vul maar in wie jij bent: Hij is er ook voor jou.

Johannes 1:35-51