Blije christenen: gefeliciteerd!

Nu is de Mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.
Matteüs 11:19a


Mensen die genieten van Gods genade worden ‘blije christenen’ genoemd. Dat klinkt denigrerend, maar je mag het opvatten als een compliment. Net als dat Jezus ‘veelvraat’ en ‘dronkaard’ werd genoemd.

Wat maken die geuzennamen namelijk duidelijk? Dat het probleem van veel mensen niet is dat ze te veel genieten, maar te weinig. Als Jezus in de ogen van sommige mensen een veelvraat en dronkaard is en christenen die vol zijn van God door anderen ‘blij’ worden genoemd, dan ontbreekt het deze mensen duidelijk aan de mogelijkheid om zelf te kunnen genieten of blij te kunnen zijn. Dat is jammer, want het is wel de reden van ons bestaan. God wil dat we van het leven genieten – en bovenal van Hem. Waarom zou Hij ons anders hebben geschapen?

Eigenlijk is het gewoon zonde als je niet kunt genieten. Terwijl je God juist verheerlijkt als je gretig van Hem geniet – en van alles wat Hij geeft.

Mensen die opgaan in God en kunnen genieten van alles wat Hij geeft, wekken onwillekeurig irritatie of jaloersheid op bij mensen die meer belang hechten aan de last van de zonde, de strijd van het leven, de eisen van de wet, hun eigen getob.

Dat komt omdat genieten in Gods nabijheid duidt op geestelijke gezondheid. En wie wil dat nou niet?