Wijsheid is een vriend van zondaars

En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld.
Matteüs 11:19b


Johannes de Doper was de laatste profeet van het oude verbond. Hij nam de wet strikt in acht en disciplineerde zich in al zijn leefgewoonten. Hij liep ook nog eens in een kamelenharen mantel, die pijnlijk over zijn lichaam schuurde.

In zijn boodschap kwam vooral naar voren hoe slecht mensen zijn. En dat zij zich moeten bekeren.

Dan komt Jezus, die een tegenovergesteld leven leidt. Hij is het toonbeeld van Gods genade. Maar dat pruimen de mensen niet. Jezus zegt: ‘Nu is de Mensenzoon gekomen, hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars’ (Mat. 11:19a).

Hebben ze gelijk door Jezus af te wijzen? Helemaal niet. Maar in hoe ze Jezus afschilderen zit een kern van waarheid. Die scheldnamen zijn eigenlijk eretitels: veelvraat, dronkaard, vriend van tollenaars en zondaars. Kijk maar naar het resultaat. ‘En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld,’ geeft Jezus ten antwoord op al dat commentaar.

De Wijsheid bevestigt Jezus’ imago. Zij vindt vreugde in alles wat de aarde te bieden heeft, lezen we in Spreuken. De Wijsheid is ook blij met alle mensen, staat er (Spr. 8:31). Deze Wijsheid is Jezus zelf, die vertolkt wat er in Gods hart leeft. Jezus geniet van het leven en is bevriend met zondaars. Daarin ademt Hij Gods verborgen wijsheid uit: zijn genade (1 Kor. 2:6-9).

Je bent wijs als je zo onbevangen in het leven staat als Jezus.