Blijf naar Jezus kijken

Wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiërs 3:18


Hoor goed wat hier staat. Dat we meer en meer op Jezus zullen gaan lijken. Hoe? Door meer en meer naar Hem te kijken. Niet wat je doet, maar wat je ziet verandert je!

God heeft er plezier in als zijn kinderen zijn Zoon weerspiegelen. We zijn bestemd om op Hem te lijken. Met dezelfde luister, dezelfde heerlijkheid, dezelfde glorie. Wij allen, staat er. Dat geldt dus ook voor jou. Maar dan moet wel die bedekking van je gezicht af.

Die bedekking is een verstard denken, staat er eerder, die nog vasthoudt aan de wet die tot veroordeling leidt (vers 14). De wet beneemt je het zicht op Gods genade. Je kunt je blijven schamen voor je zonden en blijven denken dat je schuldig bent voor God, omdat Hij jouw daden weegt en je veroordeelt – maar daarmee doe je wel het werk van Jezus teniet. Hij nam namelijk jouw schuld, schaamte en veroordeling op zich, zodat zijn luister op jou kan blijven rusten (vers 11).

Die bedekking moet er dus wel af.

Als je eraan vasthoudt dat je rechtvaardig bent in Jezus (2 Kor. 5:21), kun je ongestoord in Gods nabijheid komen en naar Jezus kijken. Neem de tijd om je over Hem te verbazen. Laat zijn woorden, werk en gestalte op je inwerken. Je zult merken dat Hij in je woont en jouw levensruimte gaat invullen met zijn liefde, vrede, vreugde en met steeds meer van zijn luister.

Naarmate je meer aandacht geeft aan Jezus, geef je meer voedsel aan de heilige Geest om in je te gaan stralen. Kijk dan eens hoe je verandert!