Blijf vergeven

Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.
Matteüs 18:35


Je zal maar in de schulden zitten! Een werknemer was z’n werkgever miljoenen euro’s schuldig. Zijn baas wilde dat hij al z’n bezittingen verkocht, anders zou hij voor de rest van z’n leven in de gevangenis zitten. Maar de man smeekte hem geduld te hebben: ‘Ik zal alles terugbetalen’. Toen kreeg die baas medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem zijn schuld compleet kwijt.

De man vertrok en trof een collega aan die hem 100 euro schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en riep: ‘Betaal me alles wat je me schuldig bent!’ Zijn collega smeekte hem geduld te hebben: ‘Ik zal alles terugbetalen’. Maar deze man wilde er niks van weten en gooide zijn collega in de gevangenis.

Toen zijn baas dat hoorde, liet hij hem oppakken en zei: ‘Had jij niet net zoveel medelijden met jouw gelijke moeten hebben als ik met jou had?’ En hij liet hem terechtstellen.

Petrus vroeg aan Jezus hoe vaak je een ander moet vergeven. Zeven keer leek hem wel mooi. Maar Jezus zei: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven’ (Matt. 18:22).

Want wie ben jij om de ander z’n schuld toe te rekenen? Kijk hoe God jou behandelt. Als je zijn genade kent, doe je met de ander net zo. Doe je dat niet, dan ken je zijn genade niet en ben je jezelf tot een oordeel (Mat. 18:21-35).