Kritiek krijgt je niet klein

Schud het stof van je voeten.
Matteüs 10:14


Soms moet je gewoon geduldig blijven uitleggen wat genade precies betekent. Maar je zult ook commentaar krijgen als je voor het evangelie van genade uitkomt. Sommige mensen kunnen zich niet voorstellen hoe goed God is. Niet getreurd: Hij helpt je om standvastig te blijven, ondanks de aanvallen.

‘Ik maak je harder dan steen, ik maak je zo hard als staal, daarom hoef je voor hen niet bang te zijn’ (Ez. 3:9).

God houdt je hart zacht, maar maakt je gezicht hard om kritiek en afwijzing op te kunnen vangen.

‘God de HEER zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots (‘daarom maak ik mijn gelaat als een keisteen’, NBG),
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan’ (Jes. 50:7).

Dat zegt Jezus, dat mag jij Hem nazeggen. Wanneer mensen het evangelie van genade afwijzen, moet je je dat niet persoonlijk aantrekken. Je moet ook niet de strijd aangaan om je gelijk te halen. Jezus zegt het zo: ‘Verlaat het huis en schud het stof van je voeten’ (Mat. 10:14).

Waar kritiek en veroordeling is, moet je niet blijven hangen. Maar soms kan er een gevoel van verwerping aan je blijven kleven. Nou, dat is precies hetgeen waar Satan zich mee voedt. Hij voedt zich met het stof van deze aarde: met veroordeling (Gen. 3:14).

Jezus wil dat je dat stof van je voeten schudt. Zo blijf je bewaard om zelf niet te vervallen in veroordeling en vol van genade stand te houden tegenover je criticasters.