Hoe vergeef je?

Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken?
Matteüs 18:21


Ken je Gods genade, dan ben je daar vol van. Dat zal merkbaar zijn in je relaties. Als je doordrongen bent van de vergeving die God jou geschonken heeft, zul je ook zelf willen vergeven. Maar dat is soms wel verrekte moeilijk ...

Soms is er een wonder nodig om anderen te kunnen vergeven. Het wonder dat je genade ontvangt om te vergeven en te genezen.

Want als je genade ontvangt en daarmee de ander tegemoet treedt, kom je los uit de spiraal van haat, bitterheid en vergelding. Vergeving werkt namelijk bevrijdend. Eerst dacht je: ‘Ik zal het de ander betaald zetten’. Jouw boosheid bond je aan de ander vast. Nu denk je: ‘God zal de rekening vereffenen’. Je raakt los, je wordt bevrijd, je kunt genezen.

Vergeven kost wel tijd. Je moet afrekenen met je boosheid en pijn. Het is een zelfstandige keuze, onafhankelijk van de ander. Jij beslist om te vergeven, desnoods eenzijdig. Het betekent niet dat je alles goedpraat, wel dat je afziet van vergelding. Je maakt die keus op grond van de vergeving die jij van Jezus ontving.

‘Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft’ (Ef. 4:32b).

Vergeven doe je in de hoop dat God het kwaad dat jou is aangedaan kan omkeren in iets goeds. Daar geef je Hem de kans voor als je vergeeft. Je biedt Hem jouw boosheid en machteloosheid aan, zodat zijn genade die ten goede kan keren (Rom. 8:28).

Als jouw gebalde vuisten open handen worden, kan God ze vullen.

Tip – Veroordeel niemand meer, maar vergeef en bied genade aan.