Blijf volharden

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u krijgen wat u beloofd is (...) Mijn rechtvaardigen zullen leven door hun geloof.
Hebreeën 10:36, 38


Geloven is niet passief. Het vraagt om overgave. Steeds weer vertrouwen. Daarom die oproep: volhard! Volharden is in het Nieuwe Testament volharden in geloof: stevig op het fundament van genade blijven staan. Zo doe je wat God wil.

Hou dus vol. Volhard in het vertrouwen dat je Gods rechtvaardige bent. Volhard in de zekerheid dat al jouw zonden vergeven zijn en dat je vrijgesproken bent van schuld en schaamte en veroordeling. Volhard in de rust van het geloof, in het vertrouwen dat Hij voor je zal strijden. Volhard ook in het verwachting dat God je zal zegenen met alles wat Hij te geven heeft. Hij zal doen wat Hij heeft beloofd. Hou daaraan vast!

‘Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, en dat u niet achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat hun beloofd was’ (Heb. 6:11-12).

God wil geven. Maar Hij wil wel dat je je oefent in vertrouwen en geduld. Denk aan Abraham, ons voorbeeld van iemand die Gods genade kende en daaraan vasthield. ‘En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen (geduld oefenend, NBG’51), gekregen wat hem beloofd was’ (Heb. 6:15).

Kom op, in dat spoor verder!