Lees je Bijbel zoals Jezus

Daarna verklaarde Hij hun wat er in al(!) de Schriften over Hem geschreven stond.
Lucas 24:27

Door Jezus in de Bijbel te benadrukken volg ik de aanwijzing die Hij aan de Emmaüsgangers gaf. Hij stelde daar zelf in hoe we de Bijbel moeten lezen.

Daarna verklaarde Hij hun wat er in al(!) de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de profeten (Lucas 24:27).

Later zal Jezus ook zijn volgelingen klaar maken om de Bijbel op die manier te lezen.

Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften (Lucas 24:45).

De apostelen hebben sindsdien dan ook met de bril van Jezus op de Bijbel uitgelegd. Jezus ontdekken in de Schrift is dé manier om blij te worden van bijbellezen, geloof te zien groeien en kracht te ontvangen uit Gods Woord. De Emmaüsgangers zijn daar sprekende voorbeelden van.

“Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?” (Lucas 24:32).

 

In de stukjes die hierna volgen gaan we stapsgewijs door de eerste vijf bijbelboeken (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium). Ik zal daarbij telkens verwijzen naar Jezus. Let dan op hoe jouw hart gaat branden!