Jouw hemels DNA

We weten dat we uit God voortkomen.
1 Johannes 5:19


Weet wie jij bent in Jezus! Het is goed om te herhalen wat God over jou zegt. Daarmee leg je alle andere stemmen het zwijgen op. Hier een paar bijbelteksten die je dankzij Jezus op jezelf mag toepassen.

Ik ben…
een kind van God (Rom. 8:16);
vol liefde uitgekozen (Ef. 1:4);
door genade gered, dankzij geloof (Ef. 2:8):
door zijn bloed verlost en vergeven, dankzij genade (Ef. 1:7);
als rechtvaardige aangenomen door genade (Tit. 3:7);
een nieuwe schepping, door de Geest beheerst (2 Kor. 5:17, Rom. 8:4);
vrijgekocht van de vloek van de wet (Gal. 3:13);
veilig in de naam van de HEER (Spr. 18:10);
gered uit de macht van de duisternis (Kol. 1:13);
overgebracht naar het rijk van Gods geliefde Zoon (Kol. 1:13);
erfgenaam van God, mede-erfgenaam van Jezus (Rom. 8:17);
gezegend met talrijke geestelijke zegeningen (Ef. 1:3);
overwinnaar door het bloed van het Lam (Op. 12:11);
het licht van de wereld (Mat. 5:14);
het evenbeeld van Jezus (Rom. 8:29);
genezen door zijn striemen (1 Pet. 2:24);
gemerkt met het stempel van de Heilige Geest (Ef. 1:13);
erfgenaam van de zegeningen van Abraham (Gal. 3:14);
in ieder opzicht rijk geworden (2 Kor. 9:11);
tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft (Fil. 4:13);
meer dan overwinnaar, dankzij Hem die mij liefheeft (Rom. 8:37).