De Benjamin Generatie

Benjamin, een verscheurende wolf; ’s morgens verslindt hij zijn prooi, ’s avonds verdeelt hij de buit.
Genesis 49:27


Rachel gaf Jozef een profetische naam: ‘Ik hoop dat God me er een zoon bij geeft’, zei ze (Gen. 30:24). En God verhoorde haar gebed. Op Jozef volgde Benjamin, ‘gelukskind’, de enige zoon van Jakob die in het beloofde land geboren werd (Gen. 35:16-18).

Jozef en Benjamin, twee broers, twee beelden.

Jozef is in allerlei opzichten bijzonder. Hij is de beloofde zoon, de eerste van Rachel. Hij is gehuld in de mantel van zijn vader. Hij is ook de droom die werkelijkheid wordt: iedereen zal voor hem buigen. Niemand is zo vol van Gods Geest als hij (Gen. 41:38). En hij geeft zijn leven voor zijn broers (Gen. 45:5-7). Hij is dan ook een beeld van Jezus. Maar van wie is Benjamin een beeld?

Benjamin, de jongere broer van Jozef, deelt in diens overvloed. Hij krijgt aan tafel bij Jozef vijf keer zoveel eten als de rest (Gen. 43:34). Hij krijgt ook extra kleding en geld (Gen. 45:22). Hij krijgt de beker van Jozef die naar de toekomst verwijst (Gen. 44:5, 12). Jozef openbaart zich met extra nadruk aan zijn jongste broer (Gen. 45:12). Banjamin krijgt specifieke genade (Gen. 43:29) en een expliciete omhelzing (Gen. 45:14).

Als Jozef een beeld van Jezus is, dan is Benjamin het beeld van de generatie die op Jezus volgt. Benjamin verwijst naar onze generatie. Wij mochten wedergeboren worden in het beloofde land. En wij worden bevoorrecht met voorspoed en geluk, dankzij Jezus.

De Benjamin Generatie kwam direct tevoorschijn met kracht. Dat zie je in Handelingen gebeuren, zodra Jezus zich geopenbaard heeft. Aan het einde zullen wij als jongere broer van Jezus met nog meer kracht en voorspoed optreden. Dat voorspelt Jakob over de Benjamin Generatie: ‘’s Avonds verdeelt hij de buit’.