Vergeving opent de deur naar veel meer zegen

Hij vergeeft ons alle schuld.
Psalm 103:3a


Geloof je niet in Gods honderd procent vergeving, dan kun je ook niet geloven in de genezing, voorspoed en zegen die Hij wil geven. Andersom opent het aanvaarden van Gods vergeving het volle perspectief op al Gods geweldige beloften.

Als God inderdaad vergeeft, dan is Hij met al zijn goedheid naar je toegekeerd.

‘Vergeet niet één van zijn weldaden,’ schrijft David in Psalm 103. Tel ze uit!

1. ‘Hij vergeeft alle schuld’.
Dat is zijn eerste weldaad. Ontvang je die vergeving, kijk dan wat er volgt.
2. ‘Hij geneest al uw kwalen.’
God heeft ook het welzijn van jouw lichaam op het oog.
3. ‘Hij redt uw leven van het graf.’
Geen angst voor straf, veroordeling, de dood als je zeker weet dat God je zonden vergeeft.
4. ‘Hij kroont u met trouw en liefde.’
Jij bent voor altijd zijn geliefde kind; die liefde is je sieraad.
5. ‘Hij overlaadt u met schoonheid en geluk.’
Jouw rehabilitatie gaat met voorspoed gepaard, omdat geen enkel onderdeel van je bestaan overgeslagen wordt.
6. ‘Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.’
Dagelijks vergeven en vernieuwd blijf je jong!
7. ‘De HEER doet wat rechtvaardig is.’
Hij heeft jou rechtvaardig verklaard in Jezus: je bent goedgekeurd voor al zijn zegen.

Je mag dagelijks vanuit Gods vergeving leven, ook als je wel eens faalt. ‘Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd,’ gaat de Psalm verder. Van minuut tot minuut mag je rusten in zijn liefde. ‘Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.’ Het ontzag voor God komt tot uiting in jouw aanvaarding van zijn vergeving. ‘Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.’ En  van alle geluk en zegen die daarop volgen. ‘Prijs de HEER, mijn ziel!’