Het geheim van Mozes

De Geest die op jou rust.
Numeri 11:17b


Op de berg Sinaï zien we Mozes verdwijnen in Gods heilige aanwezigheid. Hoe kon hij daar in Gods vuur standhouden, terwijl de Israëlieten zouden omkomen als ze dezelfde berg maar zouden aanraken (Ex. 19:20-21, 20:18-21, 24:15-18)?

Mozes kon de heilige God naderen dankzij de heilige Geest. Die rustte op hem (Num. 11:17).

De Israëlieten zagen de wet tussen hen en God in geplaatst. Ze wilden afspreken dat ze alles zouden doen wat Hij hen zou zeggen. Maar daardoor werd Hij een bedreiging voor hen: stel je voor als ze niet zouden voldoen (Ex. 19, 20). Mozes had echter gezien dat de doornstruik niet verbrandde in Gods heilige vuur (Ex. 3:2-3). Hij vertrouwde niet op zijn eigen kracht, maar op Gods genade. Daardoor kon de heilige Geest op hem rusten, die hem bij de heilige God bracht.

Het geheim van Mozes is de heilige Geest.

‘Legde de HEER zijn Geest maar op heel het volk,’ wenste Mozes (Num. 11:29). Wij weten dat die wens onze realiteit is geworden. Dankzij Jezus rust Gods Geest op ons. Hij woont zelfs in ons, voor altijd (Joh. 14:15-17, 1 Joh. 2:27). Daarom laten we onze eigen kracht achter ons en vertrouwen we ons net als Mozes toe aan Gods genade.

Die berg, dat vuur, Mozes. Wanneer we willens en wetens in de macht van de zonde blijven door Gods genade af te wijzen, blijft alleen maar het vuur van Gods oordeel over (Heb. 10:26-31). Maar als we het bloed van Jezus hebben aanvaard, mogen we net als Mozes zonder schroom voor God verschijnen (Heb. 10:19-23). Net als Mozes kan Gods Geest ons bevestigen. Net als hij zijn we intiem met God.