Bovennatuurlijke kracht

En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.
Marcus 16:20


Gods koninkrijk manifesteert zich met kracht (Mar. 9:1). Over wat voor kracht heeft de Bijbel het dan? Het is kracht die je uit jezelf niet kunt ontwikkelen en bereiken.

Het is bovennatuurlijke kracht: Gods kracht.

In de ‘Handelingen van de apostelen’ (inderdaad: de volgelingen van Jezus handelen, maar Gods Geest werkt door hen heen) worden tientallen voorbeelden van die kracht beschreven. Allerlei discipelen spreken in tongen en profeteren, zowel mannen als vrouwen. Er wordt spontaan getuigd, gepreekt, gedoopt en avondmaal gevierd. Mensen gaan aan de armen denken. Een verlamde bedelaar wordt genezen en nog veel meer mensen staan op van hun draagbedden en matrassen. Anderen, die door onreine geesten worden gekweld, worden bevrijd. Sommige verkondigers worden op wonderlijke wijze door openbaring geleid. En zo gaat het maar door: de heilige Geest blijft met bovennatuurlijke kracht verrassen, het hele boek door.

Wat door Jezus in de kracht van Gods Geest was begonnen, vindt doorgang bij zijn volgelingen. Het is dezelfde Geest die vandaag de dag in ons en door ons heen werkt. Met dezelfde kracht in ieder van ons.

In jou?

Tip – Stel nu eens geen vragen, maar stel jezelf beschikbaar.