Bruid van Jezus

Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven.
Johannes 17:6b


Midden in de wereldgeschiedenis speelt zich een romance af van goddelijke omvang. God de Vader schenkt zijn Zoon een bruid. Gods volk, de gemeente die God toebehoort, wordt aan Jezus gegeven.

Jezus heeft met zijn kruisdood alle mensen opgeëist voor God. Mensen die voor Hem kiezen en hun plaats in Hem vinden, biedt Hij heilig en zuiver aan de Vader aan. Met het verzoek te mogen trouwen. En God gaat daarop in, omdat Hij deze bruid helemaal kan aanvaarden. Jezus heeft ervoor gezorgd dat Hij zijn bruid zuiver en heilig aan de Vader kon aanbieden, om haar helemaal goedgekeurd (gerechtvaardigd) terug te krijgen.

In Johannes 17 kun je hierover een intiem gesprek volgen. De Zoon heeft zich geheiligd voor zijn bruid en zijn bruid geheiligd voor zichzelf. ‘Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn’ (vers 19).

Het gaat om een bruid die er eeuwig voor haar Bruidegom zal zijn. ‘Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken,’ zegt Jezus (vers 2).

Deze mensen, zijn gemeente, heeft Hij met zijn Vader laten kennismaken: ‘Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt’. Vervolgens heeft God als Vader zijn naam aan deze mensen verbonden en als bruid teruggeven aan Jezus. ‘Zij waren van u,’ zegt Jezus, ‘maar u hebt hen aan mij gegeven’. Het zijn de mensen die God op zijn Woord geloven: ‘Ze hebben uw woord bewaard’ (vers 6).

Jezus bidt dat er een heilige eenheid zal zijn tussen de Vader, Hem en hen. ‘Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn’ (vers 21). Het is zijn gebed om een bruiloft.

God de Vader brengt de hemelse liefde terug op aarde. Hij verhoort het gebed van zijn Zoon en verbindt ons als bruid met Jezus en met elkaar.

Tip – De gemeente weleens met die ogen bekeken? God doet niet anders!