Jezus heeft zijn kerk lief

Christus heeft de kerk liefgehad.
Efeziërs 5:25b


Ga je deze week weer naar de kerk? Kijk dan eens rond en vraag je af wat er van al die mensen moet worden. En probeer dan eens te bedenken wat God in hen ziet ...

‘In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn’ (Ef. 1:4).

Verbaas je over het plan dat God van begin af aan met zijn kerk heeft gehad. Hij heeft ons allemaal uitgekozen, één voor één, om ons met z’n allen in Jezus te plaatsen en af te zonderen als zijn eigendom. En omdat wat voor Hem bestemd is goed moet zijn, heeft Hij ons in Jezus goed gemaakt.

Heilig en zuiver voor Hem? Zo zien we onszelf en elkaar lang niet altijd – maar God ziet ons wel zo. Omdat Jezus dat mogelijk heeft gemaakt. Uit liefde voor zijn kerk.

‘Christus heeft de kerk liefgehad en zich voor haar prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden’ (Ef. 5:25-26).

Jezus heeft ons geheiligd en gereinigd in het water van de doop. Daar werden we één met Jezus’ dood, waarin de zonde veroordeeld werd. Daarna stonden we uit het water op in het gereinigde en geheiligde leven van Jezus. Hij gaf ons zijn Woord dat we vanaf nu in Hem geheiligd zijn.

Die eenmalige gebeurtenis, die we individueel ondergaan maar die ons ook samen tot één kerk maakt, wordt onafgebroken bevestigd door Gods Woord (als je het wilt horen).

Kijk naar jezelf, kijk naar de kerk en geloof wat God erover zegt. Hij heeft ons vol liefde uitgekozen om met z’n allen in Jezus heilig en zuiver voor Hem te zijn. Kun je je voorstellen dat het geloof daarin je helpt om anderen ook stukje bij beetje te leren accepteren en lief te hebben?