Genade bouwt de gemeente op

Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep.
Kolossenzen 1:6


Begrijpen we in onze gemeenschappen de ware betekenis van Gods genade? Paulus bouwde daarop de gemeenten in Kolosse, Efeze en al die andere plaatsen.

Op het strand neemt Paulus afscheid van de gemeente in Efeze. Hij benadrukt daar op welke manier Gods werk uitsluitend kan worden voortgezet.

‘Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren’ (Han. 20:32).

Alleen het evangelie van genade (het goede nieuws van Gods onverdiende gunst) kan onze gemeenschap opbouwen, zegt Paulus. Anders sluipt er in die gemeenschap al gauw veroordeling. Alleen het evangelie van genade kan ons de erfenis bezorgen. Anders lopen we Gods beloften met onze eigen inspanningen in de weg.

Al onze gemeente-opbouwactiviteiten zullen stranden als ze niet doordrenkt zijn van het evangelie van genade. De geloofsgemeenschap zal schipbreuk lijden als ze niet wordt gevoed met dit evangelie.

In bovenstaande tekst vind je ook het geheim van gemeentegroei. Als het evangelie van genade blijft klinken, zal het zondaars aantrekken en veranderen, mensen uit allerlei lagen van de bevolking en van allerlei kleur. Het zal overal in de wereld vruchtdragen.