Een heilige taak

Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak.
2 Timoteüs 1:9


Als je gegrepen bent door Gods genade komt er een wonderlijke beweging bij je op gang. Je wilt niets liever dan die genade delen met anderen. Dat is dan ook precies de taak die God voor ons in gedachten heeft. Niet omdat we zo nodig moeten, maar omdat Hij ons beweegt.

‘Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had.’

Het is genade dat God zo’n taak voor ons op het oog heeft. Die genade is verbazingwekkend als je bedenkt dat God ons redde en riep om het mogelijk te maken dat wij die taak zouden kunnen uitvoeren. En hij is nog verbazingwekkender als je beseft dat God die taak al vóór alle tijden voor ons in gedachten had.

‘Deze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus.’

Die taak moet dus wel heel bijzonder zijn. En dat is hij ook. Het is een heilige taak, zegt Paulus. Een taak die helemaal bij Gods eigen wezen past, zoals Hij die tot uitdrukking bracht in Jezus. Een heilige taak – heilig, omdat je in die taak afgezonderd bent voor God én voor mensen.

De taak die God schenkt aan alle mensen die ingaan op zijn genade, is dat je zult opkomen voor anderen. God heeft van begin af aan in gedachten gehad dat jij zou instaan voor mensen zoals jij, met je tijd, je bezittingen, talenten, woorden en gebeden.

Gods genade zet je in beweging. Ben je vol van die genade, dan wil je niets liever dan dat die beschikbaar komt voor iedereen.