Dagelijks samen, dagelijks met meer

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit.

Handelingen 2:47

De gemeenteleden van de eerste kerk van Jezus weten dat Hij in hun midden is, zelfs als ze maar met een paar tegelijk samenkomen (Mat. 18:20). Daarom vieren ze dagelijks thuis avondmaal. Ze nodigen daar ook hun buren, vrienden en familieleden bij uit. Dankzij het breken van het brood en het rondgaan van de beker maken die ook kennis met Jezus en zijn volmaakt volbrachte werk.

Het avondmaal is een effectieve manier om zondaars te wijzen op de mogelijkheid om opnieuw geboren te worden. Het brood: je mag deel hebben aan Jezus’ verheerlijkte lichaam. De wijn: zijn bloed reinigt je dan ook doorlopend van al je zonden. Op die manier worden er dagelijks nieuwe leden toegevoegd aan de gemeente van Jezus.

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden (Hand. 2:46-47).

De maaltijd thuis is misschien wel de meest effectieve manier om mensen te betrekken in de vreugde die Jezus geeft. Daar geniet je zelf als gezin met elkaar van. En daar kun je anderen ook in laten meegenieten. En wordt de maaltijd voorafgegaan door het avondmaal, dan gaat de aandacht allereerst uit naar Jezus.

Tip – Geloof in de kracht van het avondmaal en maak er veel gebruik van.

Matteüs 18:15-35