Dagelijkse muziek

Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Psalm 103:8


Tob je nog geregeld over je tekorten? Ik denk dat we nog maar bar weinig afweten van Gods genade. We zijn vooral bezig met onze zonden en hoe we daarmee moeten afrekenen om God goed gestemd te krijgen. Maar de profeten waren vooral op zoek naar Gods genade en hoe Hij zou voorzien in onze redding.

Petrus schrijft: ‘Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de genade die u ten deel zou vallen’ (1 Pet. 1:10).

Wat is ons dankzij Jezus dan ten deel gevallen? Redding! Geen afwijzing, maar behoud, inclusief alles wat dat met zich meebrengt. De toorn van God over onze zonden (over al onze zonden!) kwam op Jezus. Zodat Gods genade vrijuit op ons zou kunnen komen.

Als we maar willen ontvangen! Petrus schrijft in vers 8 dat we in dat geloof onuitsprekelijke, hemelse vreugde ervaren. Nou, daar zie ik nog niet zoveel van in onze kerken. Ik denk omdat het geloof in Gods genade nog niet volop is doorgedrongen …

De profeten keken uit naar de genade die jij mag ontvangen. Met die ogen mag je in het Oude Testament met hen meekijken. In de psalmen en al die profetische boeken duikt die genade af en toe op als toekomstmuziek. Dankzij Jezus kan die muziek nu ons dagelijks leven vullen. Vandaag wil God zijn redding verder uitwerken in jouw en mijn leven.

Concentreer je niet op je fouten. Concentreer je niet op de duivel. Concentreer je in de eerste plaats op Jezus en ontvang méér van zijn reddende genade!