Zég het!

Laat Israël zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’
het huis van Aäron zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw’
wie de HEER vreest, zeggen: ‘Eeuwig duurt zijn trouw.’
Psalm 118:2-4


Goeiedag! Daar heb je het weer: het loflied op Gods genade. Eeuwig duurt zijn trouw!
Blijf dit refrein herhalen, want je loopt veel te gemakkelijk weg van Gods genade. Maak er een geloofsoefening van, zoals de Bijbel die hier aanreikt.

Kijk hoe verschillende vertalingen ‘chesed’, dat Hebreeuwse woord voor genade, omschrijven:
Eeuwig duurt zijn trouw (NBV).
Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid (NBG).
Zijn liefde kent geen grenzen (Willibrordvertaling).
Ja, voor eeuwig is zijn vriendschap (Naardense vertaling).

Wie zou nog twijfelen aan de zekerheid van het geloof?

Jezus heeft ervoor gezorgd dat een heilig God er kan zijn voor zondige mensen. Daarom zegt Hij: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’ (Mat. 28:20b).

Hij is er – ook vandaag. Met honderd procent genade!

Geloof het, ontvang die genade. Bevestig het, spreek het uit. Zég het, met verwondering en ontzag: ‘Eeuwig duurt zijn trouw – zijn goedheid – zijn liefde – zijn vriendschap …’