De regenboogmentaliteit

En de regenboog was om zijn hoofd.
Openbaring 10:1b


Johannes werd in een visioen meegevoerd naar de hemel. Daar zag hij een troon waar iemand op zat. Maar nog voordat hij kon bekijken wie dat was, viel hem iets op.

‘Rond de troon was een regenboog’ (Op. 4:3).

Herinner je je de regenboog uit de geschiedenis van Noach? God plaatste die aan de hemel als teken dat Hij de aarde niet opnieuw zo zou veroordelen (Gan. 9:16). De regenboog is dus een teken van hoop. Die hangt rond de troon van God sinds Jezus zijn werk volbracht en aan Gods rechterhand ging zitten. Er is bij Gods troon geen veroordeling.

Die regenboog kwam uit de hemel naar ons toe.

Johannes zag namelijk een machtige engel uit de hemel neerdalen (Op. 10:1-2). Die toonde zijn macht door zijn rechtervoet op de zee te zetten en zijn linkervoet op het land. En kijk, deze engel had een regenboog om zijn hoofd: hij was gekroond met vrijspraak in plaats van veroordeling.

Deze engel staat symbool voor Gods wereldwijde gemeenschap. Zijn aanwezigheid raakt ons. God wil ons in Jezus kronen met een regenboogmentaliteit. Een leven zonder veroordeling.

Ik zie een generatie voor me die volop geniet van Gods genade – kinderen, jongeren, ouderen samen. Ze zijn een toonbeeld van Jezus voor hun omgeving. Met een regenboogmentaliteit. Zonder veroordeling.