De beker in de broodzak

Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals.
Genesis 45:14


Zie je de opmerkelijke plek van Benjamin tussen zijn broers? Als ze uit het paleis vertrekken met gevulde zakken, blijkt dat ook nu weer al hun geld erin teruggelegd is. Maar in de broodzak van Benjamin zit ook nog de beker van de onderkoning.

De hofmeester moet hen arresteren en van Jozef zeggen dat dit nu juist de beker is die naar de toekomst wijst.

‘Uitgerekend de beker waaruit mijn heer altijd drinkt en waarmee hij kan voorspellen wat nog verborgen is!’ (Gen. 44:5).

Het is frappant dat hier de beelden van het avondmaal voor ons oplichten. De zak met graan en geld wijst op het brood uit de hemel waarvoor Jezus met zijn eigen lichaam zou betalen (Joh. 6:51). En de zilveren beker (Gen. 44:2) wijst op de vloekbeker die door Jezus zou worden leeggedronken (Ps. 75:9, Mat. 26:39), zodat hij voor ons een beker van dankzegging zou zijn (Mat. 26:27). Het zijn tekens die bij de Benjamingeneratie passen.

Net als de bevestiging dat Benjamin uitermate geliefd is. Want als Jozef zichzelf dan eindelijk bekendmaakt, kust hij zijn broers, maar eerst omhelst hij de jongste.

Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals; beiden huilden (Gen. 45:14).

Ten slotte overlaadt hij zijn broers met cadeaus. Hij geeft hen ook allemaal een stel nieuwe kleren. Maar Benjamin krijgt vijf stel.

Aan Benjamin gaf hij zelfs vijf stel nieuwe kleren en ook nog driehonderd sjekel zilver (Gen. 45:22).

Het getal vijf staat symbool voor genade en past daarom helemaal bij Benjamin. Hij wordt vijf keer meer bekleed in waardigheid.

En die driehonderd sjekel zilver? De prijs voor een slaaf was dertig sjekel (Mat. 26:15). Jezus heeft ons vrijgekocht uit de slavernij (Gal. 4:4-7). De Benjamingeneratie wordt dubbel en dwars gezegend met de vrijheid die Gods genade biedt!