De eindtijdgeneratie

Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Kolossenzen 1:12

Jakob wordt opgehaald om bij zijn twaalf zonen in Egypte te wonen. Voordat hij zich terugtrekt op zijn bed om zijn laatste adem uit te blazen zegent hij de zonen van Jozef: Manasse en Efraïm. Hij beschouwt hen als zijn eigen zonen. Hij geeft hen de zegen van de oudste, een dubbel erfdeel.

Ook legt hij zijn handen kruislings op hun hoofden. De jongste wordt vóór de oudste gezegend, net zoals dat eerder gebeurde bij Ismaël en Isaak en Esau en Jakob. En kruislings: want als Jozef een voorafschaduwing van Jezus is, dan leven zijn nakomelingen onder de zegen van het kruis.

Jakob geeft ook al zijn andere zonen een zegen. Het zijn profetische woorden. Over Benjamin zegt hij dit:

‘Benjamin: een verscheurende wolf. ’s Morgens verslindt hij zijn prooi, ’s avonds verdeelt hij de buit’ (Gen. 49:27).

Wat wil dit zeggen? Als Benjamin staat voor de mensen die dankzij Jezus in Gods koninkrijk geboren zijn, dan is de eerste generatie (van ’s morgens) de generatie van het bijbelboek Handelingen. Zij hebben inderdaad hun prooi verslonden door de macht van Satan te breken en terrein te veroveren voor Jezus. Hun apostel is Paulus (‘de apostel van de heidenen’, Gal. 1:16). Hij is de enige apostel van wie we weten welke stamvader hij had. Het zal je niet verbazen: Benjamin (Rom. 11:1).

En de avondgeneratie? Dat is de eindtijdgeneratie die de buit verdeelt: die de volle opbrengst van de erfenis van Jezus benut. De Benjamingeneratie.

Wat in de kerkgeschiedenis nog niet eerder is vertoond, wordt nu zichtbaar: de volle kracht van Gods Geest en Gods zegen in alle dingen, dankzij het volmaakt volbrachte werk van Jezus.

Tip – Blijf je Gods zegen herinneren en wat Hij bij het kruis van Jezus aan jou beloofd heeft.