De belofte voor Abraham en zijn nageslacht

En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Galaten 3:29


Als wij kinderen van Abraham zijn en delen in de genade die God hem schonk, is het logisch dat we ons verdiepen in onze geloofsvader. Waarom koos God hem uit? Wat beloofde God hem? Waar zag Abraham naar uit?

Ten eerste geloofde Abraham God op zijn Woord, wat God de gelegenheid gaf om hem uit te kiezen om een begin te maken met een geweldig plan met alle opeenvolgende generaties. ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend’ (Rom. 4:3).

Daarom kreeg Abraham Gods belofte dat hij een vader van vele volken zou worden, die van God de heerschappij over de wereld zouden ontvangen. Het ging niet alleen om één volk, de Israëlieten met hun wet, maar om vele volken: mensen die God zouden vertrouwen op zijn Woord. ‘Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt’ (Rom. 4:13).

Abraham zag in de sterren een compleet nageslacht (Gen. 15:5). Hij oefende zijn geloofsoog. Wat onmogelijk leek, zou mogelijk worden.

Abraham zag in Gods beloften een hemels vaderland voor zich en een stad die voor zijn nageslacht zou worden klaargemaakt. ‘Hij zag uit naar een stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd’ (Heb. 11:10, 16).

In feite zag Abraham jou al in die stad. Toen hij op weg ging, ging hij samen met jou en met iedereen die samen met hem zou geloven in Gods beloften.

En jij? Wat zie jij? Jij bent ook op weg naar die stad. Daar zal Jezus zijn regering vestigen en jou betrekken in zijn heerschappij over de hele kosmos. Jouw leven hier en nu is een voorbereiding daarop.

Als je je verdiept in de beloften van Abraham, krijg je uitzicht op een geweldige toekomst. Want beloofd is beloofd!