Zegen vanuit Jeruzalem

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt.
Jesaja 62:1


De eerste keer dat we in de Bijbel Jeruzalem tegenkomen, is met een zegen. Melchisedek, de koning van Salem (Jeruzalem, de stad van de vrede), zegent Abraham, die met zijn nageslacht tot zegen zal zijn voor alle volken (Gen. 14:18-20).

De naam Melchisedek betekent ‘koning van gerechtigheid’. Hier zien we in profetisch perspectief Jezus al verschijnen. Jezus werd uit het geloof van Abraham geboren en bracht gerechtigheid.

We kennen Jezus als de koning van gerechtigheid, maar zien we Hem ook al als de koning van Jeruzalem? Nog niet. Momenteel schallen uit de minaretten boven Jeruzalem vervloekingen over Joden en christenen. Maar we weten dat vanuit deze stad eens de hele wereld gezegend zal worden.

Jezus Messias zal terugkomen, om vanuit Jeruzalem te regeren. ‘In die tijd zal men Jeruzalem “Troon van de HEER” noemen’ (Jer. 3:17). Iedereen die het geloof van Abraham deelt, zal ook delen in de zegen die Jezus dan brengt.

We mogen trouwens nu al delen in de zegen van Jezus’ heerschappij. En we mogen vragen om vrede voor Jeruzalem (Ps. 122:6), in de verwachting dat Jezus snel terugkomt.