De berg Sinaï of de berg Sion

Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion.
Openbaring 14:1

Mozes kwam op de berg Sinaï met de wet. Je kunt daar bij gaan staan en proberen zo goed mogelijk je best te doen om voor God te voldoen. Helaas zul je daar altijd teleurgesteld worden.

Maar er is nog een berg waar je bij kunt gaan staan. Dat is de berg Sion, waarop Jeruzalem ligt en waar God Jezus gaf. Daar weet je dat je zelf niet kunt voldoen, maar dat je zonden vergeven zijn. Daar ben je altijd welkom.

Begrijp je nu waarom de Bijbel waarschuwt voor de berg waar de wet werd gegeven?

U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en allesverzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden!’ Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst!’ (Hebr. 12:18-21).

En begrijp je nu ook waarom je wordt aangemoedigd om bij de berg Sion te blijven?

Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel (Hebr. 12:22-24).