Het betere is gekomen

Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen.
Hebreeën 8:7

Je hoeft geen christen te zijn om te erkennen dat de tien geboden goede leefregels zijn. Ze worden overal in de wereld erkend. Het komt erop neer dat je ontzag zult hebben voor God, en de ander niets zult doen wat je zelf ook niet wilt. Verder wijzen ze je erop dat er sancties volgen als je ze overtreedt. Want het hangt wel allemaal van jezelf af.

De tien geboden zijn dus goede grondregels. Maar er is veel meer waar je je aan moet houden. Zodra je vraagt waar je aan moet voldoen, volgen er steeds meer regels. Dat gebeurt in de Bijbel ook, hoofdstukken lang. En ook die regels zien er prachtig uit. Er wordt aan het huwelijk gedacht, aan de zwakken in de samenleving, aan de vreemdelingen in het land. Er wordt ook over vergelding gesproken als je iets fout doet. Want het hangt wel allemaal van jou af.

En weer zegt het volk dat het alles zelf zal volbrengen. Tot twee keer toe (Ex. 24:3-7).

Maar het is duidelijk dat de wet geen oplossing biedt om mensen in het reine met God te brengen. Het is een tijdelijke oplossing, om het volk bewust te maken dat het iets anders nodig heeft om met God om te kunnen gaan. Iets beters.

Daarom sprenkelt Mozes bloed van een geslacht dier op het volk. En voor één keer mogen een aantal volksvertegenwoordigers met hem mee de berg op. Daar worden ze iets van God gewaar, een hemels licht (Ex. 24:8-10).

Deze vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen hem, en zij aten en dronken (Ex. 24:11).