De bruidegom die instaat voor zijn bruid

Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.
Genesis 3:6


Adam deed niet wat Jezus wel zou doen. Hij stond niet in voor zijn vrouw. De liefde had bij hem niet de overhand. Maar God zou blijven uitzien naar mensen met die kwaliteit.

Door heel de Bijbel heen zie je hoe God zoekt naar mensen die voor anderen in willen staan. Noach voor zijn gezin. Abraham voor veel volken. Job voor zijn vrienden. Mozes voor de Israëlieten. David voor zijn land. Hij herkent in die mensen het hart van Jezus, die met zijn leven in zou staan voor alle mensen. Maar Adam was er niet zo een. Hij sprong niet voor Eva op de bres toen Satan haar op een verkeerd idee bracht (Gen. 3:1-12).

Uiteindelijk heeft niemand de kwaliteit om volledig in te staan voor anderen, behalve Jezus. Omdat Hij zonder zonde is, heeft Hij het recht om op te komen voor alle zondige mensen (Jes. 53:9-10, Heb. 4:15). Hij heeft dat recht ook ten volle benut toen Hij zijn leven ruilde voor ons. Waarin Adam faalde, daarin slaagde Jezus. In Openbaring kun je dan ook de climax van die romance tussen Jezus en zijn bruid meebeleven. Hoor hoe de bruiloft met veel lawaai wordt uitgeroepen:

‘Halleluja! De bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar! Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen!’ (Op. 19:7).

Eerder kun je lezen dat die bruid op dit moment inderdaad zuiver en stralend voor haar bruidegom wordt bewaart. Jezus staat honderd procent in voor zijn gemeente:

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn beloften gestand (1 Tess. 5:23).