Eet van Jezus

Zij kunnen over de levensboom beschikken.
Openbaring 22:14


Jezus heeft met de instelling van het avondmaal de gevolgen van de zondeval compleet omgedraaid.

Door te eten kwam de zonde en dood in de wereld: ’Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven’ (Gen. 2:17).

Door te eten komt de vergeving en redding in ons leven: ‘Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven (Joh. 6:54).

Zolang mensen eten van de boom van kennis van goed en kwaad zullen ze hun bewustzijn voeden met zonde en dood. Ze zullen bezig blijven met elkaar en anderen te wegen. De vrucht van die boom leidt tot veroordeling, uitsluiting, dood.

Zodra mensen eten van Jezus wordt hun bewustzijn gevoed met vergeving en leven. In het avondmaal wordt de vergeving bevestigd die Jezus met zijn bloed voor ons verwierf. En het opstandingsleven van zijn lichaam.

Het avondmaal werkt daarom ook genezing uit. Met de kerven in het ongezuurde brood komt de profetie uit Jesaja bij ons binnen: Zijn striemen brachten ons genezing (Jes. 53:5).

De tafel van de Heer is een genademiddel. Bedoeld om zondige mensen vergeving en genezing aan te reiken. Sluiten mensen andere mensen daarvan uit, dan is dat te merken. Mensen blijven tobben met hun zonde en ziekte.

Dat gebeurde in de kerk in Korinte ten tijde van Paulus. Omdat de armen werden buitengesloten, veroordeelde de gemeente zichzelf (1 Kor. 11:20-34). Paulus schrijft wat er gebeurt als het avondmaal zijn vergevende en genezende kracht verliest: Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven (1 Kor. 11:30).

Blijf eten van Jezus, onze levensboom (Op. 22:2, 14).