De discipelschapsbeweging

Het woord van de Heer verspreidde zich over de hele streek.
Handelingen 13:49


Genade is revolutionair. Genade brengt een vrijheidsbeweging op gang die kettingen en boeien losschudt. Genade irriteert sceptici, legalisten en vrome geesten. Ze ontmaskert de rovers van vrijheid, spontaniteit, creativiteit, blijdschap, productiviteit. Ze verhardt mensen die van geen genade willen weten.

Genade zal altijd in opstand komen tegen intimidatie, onverdraagzaamheid, benepen eisen en verwachtingen en waslijsten van voorschriften.

Genade zoekt de vrijheid om genade door te geven. Mensen die afgewezen werden, zullen door genade juist weer opgezocht en teruggewonnen worden. Mensen die niets te bieden hebben, zullen genade aangeboden krijgen.

Ben je door genade gered, dan zul je die redding doorgeven. Ben je door genade vrijgemaakt, dan geef je die vrijheid door. Ben je door genade hersteld, dan zoek je dat herstel voor anderen. Ben je door genade aangestoken met blijdschap, dan zul je aanstekelijk zijn voor andere mensen.

Dat is discipelschap, dat is de beweging die de wereld op z’n kop zet.

Tip – Blijf alert: volg jij Jezus omdat je dat graag doet, of omdat het zo nodig moet?