Wie biedt de wereld genade aan?

Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Marcus 16:15


Jezus stuurt ons de wereld in. Die wereld waar vrienden elkaar verraden, familieleden onverzoenlijk tegenover elkaar staan, de kloof tussen arm en rijk groter en groter wordt, kinderen aan hun lot worden overgelaten, mensen van verschillende rassen elkaar intimideren en discrimineren.

Zie je hoe mensen elkaar in een wurggreep houden? Werkgevers stellen onmogelijke eisen, machthebbers zijn uit op hun eigen belang, de economie dendert onverstoorbaar door, ten koste van mensen. Wie haalt ons uit die tredmolen?

De wereld smacht naar genade: een blijk van meeleven, een onverdiende gunst, verzoening, bevestiging, ruimte, adem.

Wie waardeert, aanvaardt, omarmt jou?   

Het enige en unieke wat volgelingen van Jezus de wereld te bieden hebben, is het evangelie van genade. Elke nieuwe generatie christenen staat voor de opgave om Gods genade consequent en radicaal te doordenken en te doorleven, om er zelf van doordrenkt te raken en ervan door te geven in woord en daad.

Op het fundament van genade komt Gods Geest in beweging. Mensen nemen elkaar niet langer de maat, maar komen in de vrijheid om te ontvangen en uit te delen. Competitie en achterdocht moeten het veld ruimen voor ontvankelijkheid, spontaniteit, vreugde. Er gebeuren weer wonderen.

Waar de genade heerst, worden christenen aanstekelijk voor hun omgeving en wordt de kerk aantrekkelijk voor buitenstaanders.

Als Jezus ons de wereld instuurt, doet Hij dat met de genade die Hijzelf aan de wereld bewees.