God maakt een middelaar van je

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Johannes 15:13


Ben je doordrongen van Gods genade, dan weet je dat iedereen die nodig heeft. God maakt je dan ook klaar om voor anderen in te staan.

In de Bijbel kom je voortdurend mensen tegen die voor Gods aangezicht op de bres gingen staan voor hun gelijken. Zo heeft God het gewild met ons, van begin af aan.

Adam en Eva kregen de opdracht om voor de aarde te zorgen en die te vullen met mensen die ook weer voor de aarde zouden zorgen.
Noach stond met zijn boot in voor het behoud van mens en dier.
Abraham kreeg ook weer de opdracht om beschikbaar te zijn voor de generaties na hem. God zou hem en zijn nageslacht zegenen, zodat die zegen weer verspreid zou worden onder alle volken.
Ook Mozes stond in voor andere mensen. Wat hem betreft werd zijn naam uit Gods boek geschrapt, als God zijn genade maar beschikbaar wilde blijven stellen aan zijn volk (Ex. 32:32).
Daniël, Ezra en Nehemia baden allemaal om het behoud van Israël, net als Ester.
Jona bracht tegen wil en dank genade naar een vijandig volk (Jona 4:2, 10-11).
Paulus schreef dat hij bijna zou willen dat hij zelf afgescheiden zou zijn van Christus omwille van zijn volksgenoten (Rom. 9:3).

Zie je wat Gods genade met je doet? Hier zie je allemaal ‘middelaars’, die de claim die Satan op mensen meent te hebben doorbreken door een beroep te doen op Gods genade. Het is de houding van Jezus die God in mensen zoekt. Hij gaf zijn leven voor de wereld en werd daarmee het toonbeeld van Gods genade.

God de Vader heeft jou op het oog om met je eigen mogelijkheden en in je eigen omgeving een kanaal van die genade te worden.