De droom komt uit

Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop, want Hij die de beloften deed is betrouwbaar.
Hebreeën 10:23 (WV)


Sommigen zeiden dat zijn droom onmogelijk was. Sommigen zeiden dat zijn jas hem niet paste. Sommigen vonden hem naïef.

Maar Jozef wist beter. Zijn ogen en oren waren afgestemd op een andere zender. Hij geloofde in Gods beloften. Het was hoop op hoop waar hij voor ging.

Daarom nam hij alle tegenspraak voor lief. Hij liet de kritiek en het cynisme van zich af glijden. Het stak hem niet.

Hij verspilde zijn energie niet aan bitterheid of wraakgevoelens. Hij bleef buiten de sfeer van kritiek, verdeeldheid en veroordeling. Zijn kracht lag in zijn nederige, volhardende geloof in zijn droom.

Hij had een droom en dat was zijn focus. Die droom inspireerde hem om over de rand van de put te kijken, tussen de tralies van het venster door, voorbij het lange wachten. Die droom maakte hem standvastig en opende deuren, steeds meer deuren.

Hij had een droom dat de voorraadschuren gevuld zouden zijn met al Gods voorzieningen – en dat hij ze beschikbaar zou mogen stellen.

Hij had een droom dat hij anderen mee zou nemen in die zegen: zijn broers, zijn familie, een land, heel de wereld, en alle, alle generaties na hem.

Hij had een droom, want hij had de heilige Geest. En die droom werd werkelijkheid, door de heilige Geest.

Hij zag die droom zich uitbreiden van noord naar zuid en van oost naar west, en ook de toekomst in; generatie na generatie zou van die droom vervuld worden.

Vandaag zijn mensen vol van de heilige Geest, vol van Jezus, vol genade. Kerken vullen hun voorraadschuren en delen uit van Gods Woord, Gods liefde, Gods leven.

Het is een Jezusrevolutie, die Jozef op gang bracht.