Gered in Jezus

‘Ik heb hem uit het water gehaald.’
Exodus 2:10


Bedenk ook vandaag weer hoe goed God voor je is. Echt: Hij begunstigt je volop!
Kijk eens naar Mozes. Let op hoe Gods genade op hem rust. Terwijl alle pasgeboren jongens bedreigd worden met de dood, wordt hij uit het water gered.

Dat betekent zijn naam dan ook: ‘uit het water getrokken’ (Ex. 2:10).

Mozes wordt voor de dood bewaard in een kistje van papyrus, waterdicht gemaakt met pek (Ex. 2:3). Hij lijkt daarmee op Noach, die ook in een waterdichte kist bewaard werd (Gen. 6:14). Beiden ontkomen op die manier aan de veroordeling.

Maar Jezus gaat wel onder in het water van de veroordeling. Hij gaat kopje onder als Hij gedoopt wordt. Het is een vooruitwijzing naar zijn dood aan het kruis. Daar zal Hij namelijk Gods oordeel op zich nemen over de zonde van alle mensen. Maar daarna staat Hij uit het watergraf op, zoals Hij later ook uit de dood op zal staan. Zo zal Hij Gods gerechtigheid volbrengen, die elke zonde veroordeelt.

‘Het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen’ (Mat. 3:15).

Omdat Jezus het oordeel over alle zonden heeft ondergaan en weggenomen, kan de heilige Geest in mensen komen wonen. Je ziet dat bij Jezus gebeuren, als Gods Geest na zijn doop in de gedaante van een duif op Hem blijft rusten (Joh. 1:29-33). Ook op Mozes rust Gods Geest (Num. 11:17).

En jij en ik? Nou, wij beleven Gods reddingswerk niet in een ark of in een rieten mandje, maar wel in Jezus. Dus reken maar dat in Hem Gods goedheid nog veel overvloediger beschikbaar is!